Tropické cyklony

(26. června 2010)Aktuální stav - NOAA

EP At


Jaká bude sezóna 2014

Aktální mapy sledování tropických cyklon
Další mapy s aktuálními údaji
Všeobecné informace o hurikánech a tropických bouřích

Jména tropických cyklon

Aktualizace údajů je prováděna zpravidla 1x - 2x denně jen v případě výskytu bouře.


+++ Sezóna 2010 +++

+++ Sezóna 2011 +++

+++ Sezóna 2012 +++

+++ Sezóna 2013 +++

+++ Sezóna 2014 +++
Souhrn - 2010

Souhrn - 2011

Souhrn - 2012

Souhrn - 2013

Souhrn - 2014


souhrn
Zdroje informací a dat v tomto článku:
Weather Underground / Dr. Jeff Masters
NOAA
NASA
NOAA-NASA GOES Project
CIMSS