Další data a informace
V této sekci budou natrvalo umístěny ostatní data a informace, které se týkají klimatu a klimatických změn.
 Ty budou¨zpracovány a postupně doplňovány v následujících odkazech.


Homepage*** Teplotní a srážkové anomálie ***

*** Teplotní rekordy ***

*** SST ****** Tornáda ***

*** Tropické cyklony ***

*** Extratropické cyklony ***